Over de opleiding


"De opleiding sluit naadloos aan op de praktijk. Dit is echt een toegevoegde waarde als je in de discipline treasury werkt of wil werken. Een aanrader."

Over de opleiding

Als medewerker bij een financiële dienstverlener of als financieel verantwoordelijke voor het optimaliseren van geldstromen streef je continu naar een beter rendement. Met de opleiding Treasury Management verdiep jij je inzicht in dit vakgebied en kun je op strategisch en tactisch niveau opereren. Zo kun je beter inspelen op actuele ontwikkelingen en krijg je meer controle over investeringen en planningen.


Met de opleiding Corporate Finance, Risk & Treasury Management verwerf je inzicht in de optimale plaats van een treasurer binnen de organisatie. Aan bod komt onder meer het volgen van economische trends en het opzetten van een financiële planning, gekoppeld aan liquiditeitsbeheer. Je leert verantwoorde investeringskeuzes te maken en financiële informatie controleerbaar te houden. Je leert maximaal van de ervaringen van docenten en medestudenten (afkomstig uit diverse branches), en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. Na deze beroepsopleiding mag je de titel QT (=Qualified Treasurer) voeren.

Werkwijze

Korte inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Praktijkcases en (groeps-)opdrachten vormen een belangrijke toegevoegde waarde, evenals discussies waarbij een beroep wordt gedaan op de praktijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten. Een van de opdrachten is het formuleren van een advies met betrekking tot werkkapitaal en cash management voor een fictieve onderneming. De opleiding wordt afgesloten met een overkoepelende casus waarin belangrijke aspecten van de lesstof worden toegepast.

Over het programma

De opleiding kent 18 lesdagen (van 10.00 – 17.00 uur) verspreid over een jaar. In het tweede semester vindt scriptiebegeleiding plaats ter ondersteuning van het schrijven van de scriptie voor het afsluitende examen.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Value Based Management
  • Working Capital Management
  • Cash- en Liquiditeitsmanagement
  • Renterisicomanagement
  • Valutarisicomanagement
  • Corporate Finance
  • Landenrisicoanalyse en de TreasuryfunctieExaminering

Elk semester wordt afgesloten met een schriftelijk examen. De opleiding wordt afgerond met een afsluitend examen dat bestaat uit het schrijven van een scriptie en de mondelinge verdediging daarvan.

Wat is het resultaat

Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma Corporate Finance, Risk & Treasury Management en word je opgenomen in het register van de opleiding. Je mag officieel de titel QT (= Qualified Treasurer) voeren.