Over Master Finance & ControlOver de opleiding

Eénjarig Master programma voor professionals met een HOFAM diploma.

Als Qualified Controller neem je een belangrijke positie in binnen de organisatie als het gaat om management en strategisch advies. Als je door wilt groeien naar een beleidsbepalende functie waarin je als partner op strategisch beleidsniveau fungeert, is de NVAO geaccrediteerde Master of Science in Finance & Control een logische keuze. Na deze aanvullende investering van een jaar heb je de internationaal erkende titel (MSc) in handen, waarmee je jouw eigen vakgebied op academisch niveau benadert.

De doelstelling van deze opleiding is tweeledig. Enerzijds wordt van je verwacht dat je een volwaardige sparringpartner wordt voor managers op beleidsniveau. Je wordt voorbereid op het spelen van een actieve rol bij het bewaken van de ondernemingsdoelstellingen en het

verbeteren van bedrijfsprocessen. Hierbij is de informatievoorziening een key-item; op financieel maar vooral ook op niet-financieel gebied. Aan de andere kant word je verder getraind in jouw eigen vakgebied. De focus ligt dan op gecompliceerde en geïntegreerde vraagstukken die

spelen op het hogere niveau in een organisatie.

Met de Master of Science in Finance & Control ben je in staat strategische beslissingen te nemen en bedrijfsprocessen te sturen. fgestudeerden van de Master of Science in Finance & Control kunnen in verschillende rollen werkzaam zijn, zoals Chief Financial Controller van grootschalige complexe projecten, maar ook als Controller of Manager of Finance. Deze professional Master is zeer praktijkgericht. Je leert maximaal van de ervaringen van docenten en medestudenten en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. Na deze opleiding

mag je de internationale titel MSc in Finance & Control voeren. Na succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Master of Science in Finance & Control (MSc) of Master of Finance & Control (MFC).

In het kort

  • Je speelt een actieve rol bij het bewaken van ondernemingsdoelstellingen en bedrijfsprocessen
  • Je houdt je bezig met gecompliceerde en geïntegreerde vraagstukken op strategisch niveau
  • Je kunt op een strategisch niveau aangeven welke financiële koers gevolgd moet worden
  • De Master in Finance & Control is NVAO-geaccrediteerd

Werkwijze

De opleiding sluit direct aan op de praktijk. Korte inleidingen worden afgewisseld met praktijkcases, groepsopdrachten en discussies. Bij deze opleiding wordt gebruik gemaakt van intervisie. Hierdoor leren deelnemers optimaal van en met elkaar, gezamenlijk wordt gewerkt aan de opdrachten.

Doelgroep

Met jouw diploma Qualified Controller HOFAM heb je toegang tot deze Professional Master Finance & Control.

Wat is het resultaat

Na succesvol afronden van de opleiding ontvang je het NVAO-geaccrediteerde diploma Master Finance & Control of Master of Science en de titel MFC of MSc.