Over de HOFAM


“De HOFAM is een aanrader voor anderen. Het merendeel van de docenten vond ik erg inspirerend en kundig. Door de diversiteit aan vakken word je breed opgeleid. Voor mij vormde dit een goede aanvulling op mijn werk. Met name ook erg goed om vanaf het begin van de opleiding de groep in te delen in consultatie- groepen. Je leert elkaar al snel kennen en helpt elkaar door de opleiding heen.”

De controller

De controllersfunctie brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Naast het evalueren van eerdere resultaten, wil je als controller ook een strategisch en haalbaar financieel beleid voor de toekomst kunnen ontwikkelen en communiceren.


Als business controller ben je in staat om analyses en plannen te creëren en voorzie jij de organisatie van input, advies en middelen om gericht keuzes te maken en ambities waar te maken. Je doet dat op basis van een gedegen financiële kennis en goede communicatieve vaardigheden.


Je treedt in de rol van business controller op als strategisch sparringpartner voor het management.

Werkwijze

In de HOFAM gaat het om de praktijkgerichte toepassing van kennis. Onze docenten zijn vakspecialisten van wie het grootste deel actief is in het werkveld of dat jarenlang heeft gedaan. Zij weten als geen ander hoe de business in elkaar zit. Je werkt tijdens de opleiding intensief samen met medestudenten die afkomstig zijn uit verschillende branches en in verschillende

functies. Door inhoudelijke discussies en samenwerking aan praktijkopdrachten leer je hoe financiële processen in je eigen branche én in andere bedrijfstakken werken.


In de HOFAM staat collegiale consultatie centraal. Aan het begin van de opleiding worden groepen gevorm waarmee je de rest van de opleiding samenwerkt. Zo werk je samen aan opdrachten tijdens en buiten de bijeenkomsten en je helpt elkaar tijdens

het scriptietraject.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Financial Control

Wij geloven dat een goede business controller niet zonder financiële kennis kan. Daarom brengen we in deze module, voortbouwend op je

voorkennis en ervaring, verdieping aan in onderwerpen als Financieel Management, Externe Verslaggeving, Bestuurlijke Informatievoorziening en Management Accounting & Control. Jij legt meteen een link met jouw praktijk

Financial Control

Hier wordt, voortbouwend op jouw voorkennis en ervaring, verdieping aangebracht en meteen de link naar je praktijk gelegd. Financieel Management is het vak waarin de organisatiedoelstellingen naar het financiële beleid van de organisatie worden vertaald. Thema’s als risicoanalyse ten opzichte van het verwachte rendement, gezonde investeringskeuzes en strategische beslissingen, denken in kosten en opbrengsten en kasstromen komen aan bod.

Externe Verslaggeving

Externe Verslaggeving gaat over het garanderen van de juistheid en volledigheid van de financiële informatie in het jaarverslag. De Nederlandse en internationale wet- en regelgeving worden behandeld en de toepassing hiervan in de praktijk. Bestuurlijke Informatievoorziening gaat over bedrijfsprocessen en interne controle. Het ontwerp en beheer van de administratieve organisatie en andere systemen waarmee informatie wordt verzameld, vastgelegd, verwerkt en verstrekt staan centraal. Met deze (financiële) informatie is de organisatie in staat te sturen en verantwoording af te leggen.

Management Accounting & Control

Management Accounting & Control gaat niet alleen over de benodigde hard controls, maar ook over soft controls. Diverse financiële technieken, zoals budgetteren, het maken van kostprijscalculaties, aspecten rond winst- en kostenverantwoordelijkheid, transfer pricing en de planning & controlcyclus komen aan bod. Ook instrumenten voor het beoordelen van managers en de ethische dilemma’s die daarbij komen kijken, zijn onderdeel van dit vak.

Business Control

In de module Business Control ligt de focus op het verbreden van je kennis, het verruimen van je bedrijfskundige kennis en het stimuleren van je nieuwsgierigheid. Zo komen vakken als Organisatie, Management & Strategie en Bedrijfsfuncties aan de orde, waarin je meer leert over bijvoorbeeld innovatie, inkoop, marketing en HR.

Organisatie, Management & Strategie

Als controller geef je advies over de financiële sturing in de bedrijfsvoering. Hiervoor is het van belang dat je goed inzicht heeft in de factoren die de bedrijfsvoering beïnvloeden. Het ontwikkelen en analyseren van strategische scenario’s, organisatiestructuren en management & leiderschap komen aan de orde. Ook jouw positie als controller in dit dynamische spectrum komt uitgebreid terug.

Bedrijfsfuncties

Inzicht in de business is onmisbaar. Als controller ben je regelmatig gesprekspartner van diverse afdelingen binnen de organisatie die uiteenlopende belangen nastreven. Daarom behandelt dit vak diverse bedrijfskundige disciplines, zoals productie, innovatie, inkoop, logistiek, marketing en human resource management. Zodat je op een hoger niveau kunt sparren met andere disciplines.

Communicatie & Vaardigheden

Aangezien de business controller van de toekomst niet alleen hard skills nodig heeft, wordt er gedurende de opleiding de nodige aandacht besteed aan de soft skills. In de verschillende vakken wordt dit behandeld en loopt als rode draad door de opleiding. Effectief kunnen communiceren en beïnvloeden is voor iedereen belangrijk, maar voor jou als controller al helemaal. Als controller ben je gesprekspartner van het management en kun je beïnvloeden met overtuigend financieel advies. Er wordt aandacht besteed aan schriftelijke en mondelinge communicatie, veelal via praktische oefeningen.

Professionele vaardigheden

Aangezien de business controller van de toekomst niet alleen hard skills nodig heeft, wordt er gedurende de opleiding de nodige aandacht besteed aan de soft skills. Het ontwikkelen van professionele vaardigheden is in de HOFAM opleiding verweven. Je oefent je gesprekstechnieken, presentatievaardigheden en adviesvaardigheden. Vaardigheden die jenodig hebt als sparringpartner van het management.

Examinering

Schriftelijk examen (open boek tentamen / vindt plaats na het vak. Wij toetsen op inzicht en toepassing, niet alleen op kennis):

 • Externe Verslaggeving
 • Financieel Management
 • Organisatie, Management & Strategie


Praktijkopdracht (loopt gedurende het vak)

 • Bestuurlijke Informatievoorziening
 • Management Accounting & Control
 • Bedrijfsfuncties (Innovatie, inkoop, marketing en HRM)


Scriptie

De opleiding wordt afgesloten met een scriptie. Hierin wordt het geleerde integraal toegepast in de eigen praktijk. In je scriptie

beschrijf je bijvoorbeeld de haalbaarheid van een project of de ontwikkeling van een product waarbij je de kennis van de theorie

toepast op een bestaand vraagstuk van je eigen organisatie. Adviesvaardigheden, kennis van de business, hard skills en soft

skills; alles komt bij elkaar.


Iedereen krijgt een scriptiebegeleider toegewezen die je tijdens het proces adviseert en begeleidt en de scriptie uiteindelijk beoordeelt.Wat is het resultaat

 • Je bent een volwaardige gespreks- en sparringpartner voor het management.
 • Je kunt het verhaal achter de cijfers interpreteren.
 • Je beheerst disciplines, processen en belangen binnen de organisatie.
 • Je bent vertrouwd met Bestuurlijke Informatievoorziening, Externe Verslaggeving, Planning & Control, Management Accounting en Financiering.
 • Onder voorwaarden kun je doorstromen naar de opleiding tot Register Controller (RC), Master Finance & Control en de QBA, en je kunt je onder voorwaarden inschrijven in het AC-register.
 • Na succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma HOFAM, word je opgenomen in het Qualified Controller register en mag je exclusief de QC titel voeren.