Over NIVE Opleidingen


Onze kernwaarden

Onze kernwaarden bepalen onze identiteit. Ze geven ons houvast in ons dagelijks werk en bepalen de keuzes die we maken. We zijn hierop herkenbaar en aanspreekbaar.


Persoonlijk - Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht.

Praktisch - Wij vinden kennis alleen waardevol als het in de praktijk toepasbaar is.

Professioneel - Wij staan voor kwaliteit en vakmanschap.

De NIVE manier van leren


Wij ontwikkelen programma’s waarin kennis, inzicht én vaardigheden worden
gecombineerd. Kennis, inzicht én vaardigheden die helpen verder te professionaliseren en die (direct) toepasbaar zijn in de alledaagse praktijk. In ons onderwijs staan drie D’s centraal:

Denken

We stellen vragen. We leren deelnemers een mening, oordeel en inzicht vormen. We leren ze verder te kijken dan alleen theorie. Zowel tijdens de lessen, maar vooral ook daarbuiten. We geven nieuwe inzichten mee die aan het denken zetten en waardoor deelnemers in staat zijn om anderen aan het denken te zetten.


Doen

Doen staat in ons onderwijs voor actief aan de slag gaan en kennis direct toepassen in de praktijk. Leren door (praktijkopdrachten) te doen. Wij geloven in oefenen, de kracht van de herhaling en fouten maken.


Delen

NIVE Opleidingen besteedt veel tijd aan samen-werken en samen-delen. Een persoonlijke benadering waarbij kennis, ideeën, inspiratie en ervaringen delen centraal staat. Delen is vermenigvuldigen. Wij stellen dit centraal in onze manier van leren omdat dit in je praktijk dé manier is om verder te komen.

Wat kun je verwachten in onze opleidingen en cursussen?

  • Vakinhoudelijk goede docenten met veel praktijkervaring.
  • Theorie verweven met de praktische toepassing.
  • Het ontwikkelen van een helicopterview.
  • Zelf aan de slag met cases en werkopdrachten.
  • In breng van eigen praktijkvoorbeelden.
  • Intervisie; deelnemers leren van en met elkaar.
  • Directe praktische toepasbaarheid van de verworven kennis.

Business Finance leerlijn

De Business Finance leerlijn biedt je maximale mogelijkheden voor het kiezen én combineren van afstudeerrichtingen. Of je nu kiest voor Treasury Management, Cash Management, Factoring Management of Leasing Management: je start altijd met de vakken Value Based Management, Working Capital Management en Cash- & Liquiditeitenmanagement. Dat geeft je de mogelijkheid om bijvoorbeeld na het afronden van de Cash Management opleiding (QCM), met slechts het volgen van de een tweetal aanvullende vakken, ook de titel voor Factoring Management (QFM) of Leasing Management (QLM) te behalen.