Praktisch risicomanagement


"Zoals de naam van de training reeds aangeeft is het een praktische training waarmee je direct aan de slag kunt!"

> Krijg inzicht in de mythen en valkuilen van traditioneel risicomanagement

> Analyseer de onzekere toekomst vanuit de belangen van de stakeholders van de organisatie

> Leer een praktisch stappenplan voor het effectief benutten van kansen en beperken van bedreigingen

Omschrijving

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Ook jouw organisatie heeft te maken met een grote verscheidenheid aan kansen en risico’s. Voor elke directie en elk managementteam is het cruciaal om de kansen voldoende te benutten en de risico’s afdoende te beperken. Niet alleen vragen toezichthouders om helderheid over het ‘control framework’, ook financiers en andere stakeholders verwachten dat de interne beheersing op orde is.


Centraal in deze cursus staat de essentie van ‘waardemanagement’: het creëren en beschermen van waarde voor belangrijke stakeholders door het realiseren van evenwichtige organisatiedoelstellingen. Veel financials associëren ‘waarde’ primair met rendement, nettowinst, kasstromen, etcetera. Bij “integrated reporting” gaat het echter ook om vele andere aspecten waar stakeholders waarde aan hechten. Denk aan: innovatie, privacy, veiligheid, rechtmatigheid, klantgerichtheid, duurzaamheid, integriteit en continuïteit.


Tijdens de cursus leer je om vanuit ERM-concepten de vertaalslag te maken naar jouw organisatie. Je staat daarbij stil bij uw rol en die van anderen in het proces. Of je nu gestructureerd kans- en risicomanagement wilt gaan invoeren of bestaande werkwijzen wilt optimaliseren, in deze tweedaagse cursus krijg je daartoe voldoende handvatten aangereikt.

Doelgroep

De cursus is waardevol voor financieel managers, financieel directeuren, financieel controllers, business controllers, risicomanagers, accountants (in business), adviseurs, compliance officers en kwaliteitsmanagers.