Informatie- en databeveiliging
voor controllers


Borg de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens in jouw organisatie.

> Verwerf inzicht in relevante en actuele dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s bij het digitaal beschikbaar maken van bedrijfsgegevens

> Weet praktisch rekening te houden met de kaders van privacy wetgeving (AVG)

> Analyseer de effecten van mobiel werken en cloud computing

> Denk mee over de inrichting en toetsing van systemen en het beperken van risico’s

> Praktische handvatten: tijdens de cursus werk je aan risicoanalyses en het opstellen van normen/maatregelen voor jouw organisatie

> Bediscussieer de rol van de controller omtrent data- en informatiebeveiliging en ontwikkel hier een visie op

Omschrijving

We hebben te maken met een sterk toenemende hoeveelheid bedrijfsdata die continu beschikbaar moet zijn, opkomende cybercriminaliteit en steeds strenger wordende wet- en regelgeving rond beveiliging van privacygevoelige gegevens.


Hoe zorg je dat je de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens kunt borgen in een meer en meer geautomatiseerde omgeving? En hoe regel je dat in relatie tot mobiel werken en de groeiende adoptie van Cloud computing?


Tijdens de cursus informatie- en databeveiliging formuleer je antwoord op deze vragen binnen de context van je organisatie. Je krijgt inzicht in actuele dreigingen, kijkt kritisch naar de huidige inrichting, ontwikkelt een visie en stelt normen op ter verbetering van de beveiliging. Verder worden diverse praktische handvatten aangereikt voor de inrichting van fundamentele processen, zoals risicomanagement en incidentmanagement. Natuurlijk is er ook uitgebreid aandacht voor diverse communicatieaspecten rondom informatiebeveiliging.


We verwachten basiskennis op risicomodellen van de deelnemers.

Doelgroep

(Business) Controllers die beseffen dat ze nu moeten gaan handelen, om een optimale data- en informatiebeveiliging in de organisatie te bewerkstelligen.