Programma


Onderwerpen die aan bod komen

  • Kaders. VGBA, NOCLAR, Frauderisico indicatoren, gesprek over regelkring met koppeling dagelijkse praktijk.
  • Fraude Risicoidentificatie. Vervolg Frauderisico indicatoren, deelnemers raken bekend met het onderwerp fraude risico identificatie en fraudedriehoek
  • Fraude preventie, detectie en onderzoek. De deelnemers raken ervaren met de aspecten uit de Fraude cyclus
  • Vermoeden van fraude. De deelnemers leren wanneer er sprake kan zijn van fraude en nut/noodzaak vertrouwenspersoon.
  • De organisatie. De deelnemers leren welke organisatorische aspecten van belang zijn.
  • Dilemma's. De deelnemers leren wat dilemma's zijn en hoe je er mee om kunt gaan.