Finance for non financials


"Training die snel inzicht geeft in de financiële rapporten. Het geeft een goed overzicht van de achtergronden en totstandkoming van de jaar- en exploitatierekening. De cursus legt de basis voor een goede dialoog met de financieel manager".

> Geef met kengetallen betekenis aan de cijfers en de wereld achter de cijfers

> Krijg inzicht in de financiën van de organisatie

> Weet beslissingen over toekomstige investeringen helder te verantwoorden

Omschrijving

Neem betere beslissingen met scherpere kennis van finance. Ben jij als manager (mede)verantwoordelijk voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat en het beheersen van de kosten? Wil jij je kennis van financieel management verbreden en verdiepen?


De investeringsvraagstukken waar je regelmatig mee wordt geconfronteerd hebben direct consequenties voor de winstgevendheid en continuïteit van de organisatie. Inzicht in de financiën van de organisatie is daarom essentieel.


Je bent als manager (mede)verantwoordelijk voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat en het beheersen van de kosten. De investeringsvraagstukken waarmee je regelmatig wordt geconfronteerd hebben direct consequenties voor de winstgevendheid en continuïteit van de organisatie. Inzicht in de financiën van de organisatie is daarom essentieel. Een betere kennis van financieel management zorgt ervoor dat je beslissingen op ratio kunt funderen. Je weet betekenis te geven aan de cijfers en de wereld achter de cijfers.


Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw voorkennis bestaat de cursus finance for non financials uit twee modules: Grondslagen van Financieel Management en Advanced finance for non financials. De eerste module geldt als fundering voor de tweede module, die een verdieping is.

Doelgroep

De cursus finance for non financials is ontwikkeld voor managers en professionals die hun inzicht in financieel management willen verbreden en verdiepen. De kennis is direct toepasbaar in de praktijk.