Derivaten voor controllers


“Het programma was to-the-point en uniek in zijn soort. Er is namelijk vrijwel niks te vinden over het onderwerp Derivaten voor controllers. Meestal zijn cursussen en/of literatuur toegespitst op de handelaren. Deze cursus heeft ertoe bijgedragen dat deze resultaten bij onze onderneming goed in de boeken terecht komen.”

> Verwerf inzicht in de risico’s en kansen van derivaten

> Word een volwaardige gesprekspartner voor de treasurer en de treasuryafdeling

> Leer de praktische kennis van het toepassen, waarderen, de verslaggevings- en fiscale aspecten rond derivaten

Omschrijving

Organisaties gebruiken derivaten voor het beheersen van mogelijke financiële risico’s. Als financieel deskundige word je geconfronteerd met vraagstukken rond het deugdelijk toepassen, waarderen en verantwoorden van deze financiële instrumenten. Het doel van de cursus Derivaten voor Controllers is om je beter bekend te maken met al deze aspecten van derivaten.


Tijdens de cursus Derivaten voor Controllers leer je onder andere hoe je derivaten kunt toepassen en welke controlemaatregelen een organisatie moet nemen om derivaten verantwoord te gebruiken. Thema’s als het waarderen van derivaten, het verantwoorden van derivatenproducten in de verslaglegging en hoe de fiscus omgaat met derivaten passeren de revue. Je leert, aan de hand van casuïstiek, hoe je de regels met betrekking tot de commerciële en fiscale verslaglegging moet toepassen: bij het afsluiten, bij tussentijdse waardeveranderingen en bij (tussentijdse) beëindiging van een derivatencontract. Hierbij maken we in de cursus steeds een onderscheid tussen het wel of niet (vrijwillig) toepassen van hedge accounting.

Doelgroep

De cursus Derivaten voor Controllers is speciaal ontwikkeld voor financiële professionals (controllers, accountants en fiscalisten) die meer kennis en inzicht willen verkrijgen in de toepassing, waardering, verslaggeving en fiscale aspecten van derivaten. Het programma biedt een verdiepingsslag, waarbij enige voorkennis op het gebied van derivaten is vereist.