Over NIVE Opleidingen


Onze kernwaarden

Onze kernwaarden bepalen wie wij zijn. Ze vormen ons ijkpunt bij alles wat we doen en bij de keuzes die we maken. We vinden het fijn als we aan deze waarden te herkennen zijn en je mag ons er altijd op aanspreken.


Persoonlijk - Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht voor jou als deelnemer.


Praktisch - Wij geloven dat kennis vooral waardevol is, als die in de praktijk toepasbaar is.


Professioneel - Wij staan voor kwaliteit, vakmanschap en afspraak is afspraak.

De NIVE manier van leren

De programma’s die wij maken zijn een combinatie van kennis, inzicht én vaardigheden. Wij geloven in die mix, omdat die ervoor zorgt dat je de kennis die je opdoet, meteen in je werkpraktijk kunt inzetten. Dat maakt je een betere en meer zelfverzekerde professional.


In onze programma’s staan drie D’s centraal:

Denken

We stellen vragen. We leren jou als deelnemer om inzicht te krijgen, een mening te hebben en een oordeel te vormen. We leren je verder te kijken dan alleen theorie. Tijdens de lessen, maar vooral ook daarbuiten. We geven je nieuwe inzichten mee die je aan het denken zetten. Dat zorgt ervoor, dat je ook anderen aan het denken kunt zetten.


Doen

Doen staat in onze programma’s voor actief aan de slag gaan en kennis direct toepassen in de werkpraktijk. Leren door (praktijkopdrachten) te doen. Wij geloven in oefenen en in de kracht van de herhaling. Fouten maken mag!


Delen

Bij NIVE Opleidingen besteden we veel tijd aan samen werken en samen delen. Een persoonlijke benadering waarbij kennis, ideeën, inspiratie en ervaringen delen centraal staan. Delen is immers – en dat is niet voor niets een cliché - vermenigvuldigen. Deze aanpak vinden we van groot belang, omdat het onze overtuiging is, dat dit in je werkpraktijk dé manier is om verder te komen.

Wat kun je verwachten in onze opleidingen en cursussen?

  • Vakinhoudelijk goede docenten met veel praktijkervaring.
  • Theorie verweven met de praktische toepassing.
  • Het ontwikkelen van een helicopterview.
  • Zelf aan de slag met cases en werkopdrachten.
  • In breng van eigen praktijkvoorbeelden.
  • Intervisie; deelnemers leren van en met elkaar.
  • Directe praktische toepasbaarheid van de verworven kennis.

De leerlijn van NIVE Opleidingen

Afhankelijk van je vooropleiding en achtergrond kun je instromen in de opleiding Assistent Controller, Professional Controller of HOFAM. Na de HOFAM kun je verder met de Master Finance & Control, de Qualified Business Administration (QBA) of met de landelijke opleiding tot Register Controller (RC). Gaandeweg verdiep je kennis en vaardigheden die de basis vormen voor jouw professionele ontwikkeling als business controller.


Met ons cursusaanbod en onze evenementen sluiten we aan op ontwikkelingen die de controller raken. Zij zijn erop gericht om je kennis te actualiseren, om je visie verder te ontwikkelen en nieuwe of andere manieren van werken toe te passen. De cursussen komen verderop in de studiegids aan bod.