Programma


Persoonlijke intake met coach Eric Wagelaar

De controller kent zichzelf en weet hoe hij/zij bij anderen overkomt.


Voorafgaand aan het programma maak je individueel een online assessment waarin jouw persoonlijke drijfveren en kerncompetenties naar voren komen. Dit is het startpunt van het programma. Op basis van de uitkomsten van het assessment, krijg je een persoonlijke intake waarin jouw profiel wordt toegelicht. Tevens worden wederzijdse verwachtingen over het programma met elkaar besproken. Wat zijn voor jou de aandachtspunten waaraan je gedurende het programma zou willen werken?

Dag 1, ochtend: verzorgd door Eric Wagelaar

De controller weet dat iedereen anders is en kan daar effectief mee omgaan.


Tijdens het eerste gezamenlijke dagdeel wordt allereerst met elkaar kennisgemaakt en besproken wanneer de controller ‘persoonlijk effectief’ is. Welk gedrag dient hij/zij in de praktijk te kunnen laten zien? Er wordt ingegaan op jouw persoonlijk profiel ten opzichte van anderen. Zo kun je jezelf in perspectief tot anderen plaatsen en kun je effectief rekening houden met hoe anderen je zien als vakman of vakvrouw.

Dag 1, middag: verzorgd door Harold Hassink

De controller heeft de vaardigheden om te beïnvloeden en te overtuigen.


Eerst wordt aandacht besteed aan belangrijke ontwikkelingen in de functie van de (business) controller. Dan worden de hard en soft skills van de (business) controller besproken. Vervolgens wordt stil gestaan bij de psychologie van de beïnvloeding. Tijdens deze interactieve bijeenkomst krijg je inzicht in hoe je (bewust en onbewust) wordt beïnvloed. Vervolgens wordt duidelijk hoe je je eigen invloed en overtuigingskracht kunt vergroten om meer en betere resultaten voor de organisatie te bereiken.

Dag 2, ochtend: verzorgd door Cynthia Moné

De controller is communicatief vaardig en weet de cijfers effectief te vertalen naar de klantvraag – deel I


Communicatie kent vele stijlen. Om effectief te zijn is het belangrijk jouw stijl te kunnen aanpassen aan het doel en je gesprekspartner. Tijdens deze sessie leer je verschillende communicatietechnieken en –stijlen te gebruiken in jouw zakelijke omgeving. Hoe kun je jouw boodschap effectief vertalen naar de vraag van de (interne) klant?

Dag 2, middag: verzorgd door Harold Hassink

De organisatie- en onderhandelingsvaardigheden van de controller worden voortdurend op de proef gesteld. Daarom wordt er in dit deel van het programma stil gestaan bij praktische onderhandelingstechnieken die op dagdagelijkse basis gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt de effectiviteit van de (business) controller bepaald door de invloed die hij heeft op veranderingen in de organisatie. Derhalve wordt ook uitdrukkelijk stil gestaan bij de oorzaak van weerstand bij veranderingen en de wijze waarop de (business) controller deze weerstanden kan doorbreken.

Dag 3, hele dag: verzorgd door Cynthia Moné

De controller is communicatief vaardig en weet de cijfers effectief te vertalen naar de klantvraag – deel II


Vervolg op de ochtendsessie van dag 2. Je gaat actief aan de slag; er wordt geoefend met rollenspellen. Je krijgt nog eens de spiegel voorgehouden en reflecteert op je gedrag.

Individuele afsluiting met coach Eric Wagelaar


De controller werkt continu aan verbetering.

Deze afsluitende sessie gaat in op jouw persoonlijke vervolgstappen na het volgen van het programma. Wat zijn voor jou struikelblokken of kansen voor succes en verbetering? Je evalueert hoe u dit kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk.