Over NIVE Opleidingen


“NIVE Opleidingen leidt ambitieuze controllers op die blijvend impact hebben; professionals die invloed uitoefenen en actief bijdragen aan hun omgeving.”

Onze missie

NIVE Opleidingen leidt ambitieuze controllers op die blijvend impact hebben; professionals die invloed uitoefenen en actief bijdragen aan hun omgeving.


Wij leren controllers hun rol zo impactvol mogelijk in te vullen door de optimale combinatie van kennis, vaardigheden, en (zelf)inzicht aan te bieden.


“NIVE Opleidingen, voor controllers met impact”

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden bepalen onze identiteit. Ze geven ons houvast in ons dagelijks werk en bepalen de keuzes die we maken.

We zijn hierop herkenbaar en aanspreekbaar.


Persoonlijk - Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht.

Praktisch - Wij vinden kennis alleen waardevol als het in de praktijk toepasbaar is.

Professioneel - Wij staan voor kwaliteit en vakmanschap.

De NIVE manier van leren


Wij ontwikkelen programma’s waarin kennis, inzicht én vaardigheden worden gecombineerd. Kennis, inzicht én vaardigheden die helpen om verder te professionaliseren en die (direct) toepasbaar zijn in de alledaagse praktijk. In ons onderwijs staan drie D’s centraal:

Denken

We stellen vragen. We leren deelnemers een mening, oordeel en inzicht vormen. We leren ze verder te kijken dan alleen theorie. Zowel tijdens de lessen, maar vooral ook daarbuiten. We geven nieuwe inzichten mee die aan het denken zetten en waardoor deelnemers in staat zijn om anderen aan het denken te zetten.


Doen

Doen staat in ons onderwijs voor actief aan de slag gaan en kennis direct toepassen in de praktijk. Leren door (praktijkopdrachten) te doen. Wij geloven in de oefenen, de kracht van de herhaling en fouten maken.


Delen

NIVE Opleidingen besteedt veel tijd aan samen-werken en samen-delen. Een persoonlijke benadering waarbij kennis, ideeën, inspiratie en ervaringen delen centraal staat. Delen is vermenigvuldigen. Wij stellen dit centraal in onze manier van leren omdat dit in de praktijk dé manier is om verder te komen.

Wat kun je verwachten in onze opleidingen en cursussen?

  • Vakinhoudelijk goede docenten met veel praktijkervaring.
  • Theorie verweven met de praktische toepassing.
  • Het ontwikkelen van een helicopterview.
  • Zelf aan de slag met cases en werkopdrachten.
  • In breng van eigen praktijkvoorbeelden.
  • Intervisie; deelnemers leren van en met elkaar.
  • Directe praktische toepasbaarheid van de verworven kennis.

Contactgegevens

Buitenplaats de Heiligenberg

Heiligenbergerweg 5, 3833 AC Leusden

Postbus 48, 3830 AA Leusden


T: 033 – 422 99 00

E: info@niveopleidingen.nl

www.niveopleidingen.nl


NIVE Opleidingen is goed bereikbaar, zowel per auto als met het openbaar vervoer.