KPI’s die wel werken


Docent Peter Geelen:


“Eilandvorming, slechte samenwerking en een blinde focus op de cijfers zijn slechts een paar voorbeelden van de impact die verkeerd geïmplementeerde KPI’s kunnen hebben. Het kan zo ontzettend veel beter, maar we moeten dan wel echt op een andere manier leren denken en werken.”

> Stimuleer gewenst gedrag in de organisatie voor betere bedrijfsresultaten: stuur op prestaties en competenties

> Implementeer integraal Performance Management en verbeter de KPI structuur in uw organisatie

> Rapporteer sneller en
dus met actuelere stuurinformatie

Omschrijving

Organisaties zien steeds vaker het belang van Performance Management, ofwel het sturen op prestaties en competenties van medewerkers in lijn met de strategie van de organisatie. En als het managementteam dan besluit om een goed werkend systeem op te richten, ben jij als financial vaak als eerste betrokken. Je vervult als controller immers steeds meer de rol van business partner in de organisatie. En omdat je als financial al ervaring hebt met het optimaliseren van de financiële prestatiemaatstaven, lijkt de stap naar het meten van niet-financiële informatie een logische.


Het opzetten van een goed werkend Performance Management systeem van strategie tot en met beloning blijkt een lastige opgave. Een verkeerde opzet van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) kan zelfs leiden tot ongewenst gedrag en daardoor schade aan de organisatie. Goede KPI’s daarentegen werken als knoppen waaraan je kunt draaien om het gedrag in de organisatie en het bedrijfsresultaat te beïnvloeden. Hoe zorg je ervoor dat KPI’s voor de organisatie gaan werken?


Het succes van performance management en de daarbij behorende KPI’s als meetinstrumenten, is sterk afhankelijk van de organisatorische context en in welke mate deze in lijn is met de organisatiestrategie. Tijdens de cursus KPI’s die wel werken, behandelt docent Peter Geelen de methode van integraal Performance Management (iPM), waar het opzetten van KPI’s onderdeel van uitmaakt. In twee lesdagen leer je wat nodig is voor een succesvol systeem in jouw organisatie: van strategie tot de werkvloer.

Doelgroep

De cursus KPI’s die wel werken is voor financials die betrokken zijn bij het implementeren of verbeteren van het Performance Management of KPI-systeem in hun organisatie.