Fraude en integriteit


De cursus kent een hoog interactief karakter en

wordt gegeven in een kleine groep van maximaal

15 deelnemers.

> Kom alles te weten over Fraude en de risicovolle omstandigheden in fraudebeheersing

> Bewustwording dat dilemma’s als financial dagelijkse praktijk zijn

> Je leert fraudesignalen (tijdig) herkennen

Omschrijving

Voor veel organisaties is fraude een ondenkbaar en vaak onbespreekbaar thema. Helaas wijzen de vele praktijkvoorbeelden uit dat het onderwerp hoog op de financiële agenda hoort. Vooraf zijn de financiële gevolgen, de reputatieschade en de impact op de organisatiecultuur meestal niet te overzien. Echter, achteraf zijn de consequenties van fraudegevallen vaak zeer schadelijk voor de continuïteit van de organisatie.


In veel gevallen zijn de indicatoren reeds aanwezig om fraude te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Financiële schade en reputatieschade hadden beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden. In de cursus Fraude en Integriteit leer je het Fraude Control Framework effectief toepassen in jouw organisatie en krijg je inzicht in hoe te handelen indien je fraude ontdekt.

Doelgroep

Deze cursus is ontwikkeld voor (business) controllers, financial managers, financieel directeuren, riskmanagers, compliance managers, ethics officers en anderen voor wie het kunnen detecteren, voorkomen en omgaan met Fraude & Integriteit in de organisatie relevant is.