Programma


Dag 1

Inleiding financiële analyse

 • Raamwerk voor het maken van financiële analyses.
 • De grootste mythen, valkuilen en risico's van kwantitatieve cijferanalyses.
 • De risico's van het simuleren van de werkelijkheid.
 • Strategietheorieën van managementgoeroes als Kotler, Kotter, Prahalad, Greiner, Peters, Mintzberg en Goldratt.


Perspectieven van financiële analyse

 • Hoe is de organisatiestrategie van invloed op de financiële analyse?
 • De bedrijfswaarden uitgedrukt in kengetallen.
 • Hoe verhoudt stakeholdermanagement zich tot de financiële analyse?


Financiële analyse en de waarderingsgrondslagen

 • De effecten van IFRS, US-GAAP en fiscale waarderingsregels op de cijfers van de organisatie.
 • De invloed van creatief boekhouden en cijfermanipulatie (kostenactivering, winstverschuiving, omzetfantasie) op de financiële analyse.

Dag 2

Cashflowanalyse

 • Het uitvoeren van de indirecte en directe liquiditeitsanalyse.
 • Hoe beïnvloedt cashflow de werkkapitaalinstrumenten.
 • Welke effecten de star- en groeifase hebben op de financiële analyse.


Werkkapitaalmanagement

 • Het analyseren van werkkapitaal via voorraaddagen, debiteurendagen en crediteurendagen. Oplossen van knelpunten in voorraadbeheer volgens de Theory of Constraints.
 • Effectief creditmanagement en de natuurlijke debiteurentermijn.
 • Het bepalen van natuurlijke liquiditeit en beïnvloeding van liquiditeit.
 • Inzetten van instrumenten die het werkkapitaal kunnen beïnvloeden.


Managementrapportages

 • Beyond Marap, het sturen op rendement, marge en omloopsnelheid.
 • Meer inzicht in het vakgebied van management accounting.
 • Beyond budgetting en de rolling forecast.


Prestatie-indicatoren

 • Het inzetten van de balanced scorecard als early warning system.
 • Het sturen met Key Performance Indicators.
 • Hoe kan de organisatiestrategie worden vertaald in KPI’s?