Financiële Analyse 2.0


“De uitleg van de cases en het uitwerken van de vraagstukken in kleine groepjes werkt zeer verhelderend en is direct toepasbaar in eigen werkomgeving.”

> Bekijk de financiële cijfers en kengetallen vanuit organisatiestrategie,
-waarden en -cultuur.

> Maak effectief gebruik van cashflowanalyses, werkkapitaalmanagement, de balanced scorecard en de nieuwste management- rapportages.

> Verwerf kennis over de invloed van verslaggevingsstandaarden (IFRS, US-GAAP en de fiscale waarderingsregels) op de financiële rapportage.

Omschrijving

Gedegen en goed onderbouwde analyses zijn van doorslaggevend belang voor strategische beslissingen rond bijvoorbeeld overnames, investeringen, reorganisaties of financieringsvraagstukken. Het kunnen analyseren van financiële informatie is dan ook een vanzelfsprekendheid voor elke financiële professional en controller. Cijfers alleen geven echter slechts een beperkt beeld van waar het in de organisatie om draait. Je bent jezelf ervan bewust dat analyses meer informatie geven indien beredeneerd vanuit de context en de doelstellingen van de organisatie.


Zorg dat je financiële analyses kwalitatief benadert en dat je cijfers bekijkt vanuit organisatiestrategie, -waarden en -cultuur. In de cursus Financiële Analyse 2.0 leer je cijfers vanuit diverse perspectieven analyseren, interpreteren en presenteren. Je stuurt met jouw financiële analyses op een hoger rendement en levert daarmee een significante bijdrage aan de koers van de organisatie.

Doelgroep

De cursus Financiële Analyse 2.0 is speciaal ontwikkeld voor professionals die meer inzicht willen creëren in de cijfers en financiële kengetallen. Eerder hebben business, financial en concern controllers, projectcontrollers, managers finance & accounting, managers planning & control en financieel directeuren hun voordeel gedaan met deze praktijkgerichte cursus. Ook voor algemeen directeuren en ondernemers verschaft de cursus Financiële Analyse 2.0 praktisch inzicht in de totstandkoming van financiële analyses.