Praktische informatie


Prijs

€2995,-

Looptijd

6 dagen van

10.00 - 17.00 uur

PE-punten

33

Niveau

hbo+ / wo

Docent

Rudolf Bosveld

Locatie

Buitenplaats de Heiligenberg

te Leusden

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een syllabus en het boek “Principles of corporate finance” van Brealy en Myers. Je krijgt het lesmateriaal voorafgaand aan de cursus thuisgestuurd.

Bewijs van deelname

Certificaat

Weten wanneer de cursus start?

Werkvorm / werkwijze

De cursus Corporate Finance is onderdeel van de opleiding Treasury Management van NIVE Opleidingen. De cursus bestaat uit 6 lesdagen, verdeeld over een periode van ruim 2 maanden. Het niveau van de cursus is hoog. Een goede voorbereiding voorafgaand aan de lesdagen is daarom vereist.


Er is mogelijkheid het programma met een schriftelijk examen af te ronden. Echter, dit is niet verplicht voor het behalen van het certificaat en de pe-uren. Indien je het examen met goed gevolg aflegt, krijg je vrijstelling bij het eventueel volgen van de volledige opleiding Treasury Management bij NIVE Opleidingen. De eerste keer meedoen aan het examen aansluitend op de cursus is kosteloos.


Tijdens de cursus maakt de docent gebruik van een case study om de begrippen en concepten op praktische wijze inzichtelijk te maken.

Na het volgen van deze cursus:

Heb je gevorderde kennis en vaardigheden voor het nemen van financierings- en investeringsbeslissingen in een complexe organisatie.

√ Kun je effectief het financieel beleid en de financiële risico’s managen in de organisatie.

√ Heb je een compleet programma voor de senior financial afgerond.

Studieadviesgesprek

Voor meer informatie of een persoonlijk advies kun je vrijblijvend contact opnemen met Eline Ketelaars. Samen met jou bekijkt zij graag de mogelijkheden. Zij is te bereiken op onderstaand telefoonnummer en/of emailadres.


Eline Ketelaars

Bel 033 422 99 72

Mail eline.ketelaars@niveopleidingen.nl