Corporate Finance


"Een goede mix van theorie en praktijk. Intensieve en leerzame cursusdagen. De docent had een prima tempo en er was een goede interactie met de groep. Praktijkvoorbeelden waren actueel en inspirerend."

> Gevorderde kennis en vaardigheden voor het nemen van financierings- en investeringsbeslissingen in een complexe organisatie.

> Effectief managen van financieel beleid en financiële risico’s in de organisatie.

> Compleet programma voor de senior financial in zowel profit als semipublieke organisaties.

Omschrijving

Het effectief opstellen van financieel beleid en het nemen van gedegen financiële beslissingen vergt gevorderde kennis en praktijkervaring van Corporate Finance. Corporate Finance is het vakgebied dat een bredere kijk biedt op de verschillende aspecten in de steeds complexer wordende financiële functie.


Deze cursus biedt een praktische verdieping op de kennis die je eerder hebt opgedaan tijdens een financiële (post-)hbo of academische vooropleiding. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod die je kennis en vaardigheden voor het maken van financierings- en investeringsbeslissingen verder versterken. Het is een compleet programma, gericht op het zetten van die extra stap in je financiële functie.


Een aantal onderwerpen die aan bod komen: kasstromen, kasstroomtechnieken, werking van financiële markten, vermogenskostenvoet, ideale vermogensstructuur, managen van financiële risico’s, credit risk, credit rating en nog veel meer.


Doelgroep

Ondank de praktische insteek van de cursus Corporate Finance, is het programma op universitair niveau. Je dient dan ook in bezit te zijn van een financiële (post)hbo of academische vooropleiding. De cursus is gericht op financials, business controllers, financieel directeuren, cash managers en treasurers, die hun kennis van corporate finance willen verdiepen en verbreden.


Ook voor semipublieke organisaties als woningcorporaties, ziekenhuizen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen is corporate finance in toenemende mate van belang.