Programma


Dag 1

Strategieontwerp, waardecreatie en business model innovatie


 • De strategische positionering van de organisatie
 • Waardecreërende strategieën voor profit en non-profit organisaties
 • Hoe om te gaan met strategische paradoxen
 • Globalisering als kans
 • Disruptive innovations
 • Business model innovatie en de rol van de controller
 • De controller als sparringpartner van bestuur en directie


Dag 2

Strategieontwerp, waardecreatie en business model innovatie - vervolg dag 1


 • Analyse van de eigen organisatie door een strategische lens
 • Kansen voor innovatie van het business model van de eigen organisatie
 • Strategie-implementatie en de rol van de controller
 • Verschillende soorten veranderprocessen, in het bijzonder strategie-implementatie
 • Communicatie en weerstand bij strategische veranderingen in organisaties
 • Versterken van de effectiviteit van de controller bij strategische veranderprocessen


Dag 3

Governance & risk management

 • (Corporate) governance en de praktische betekenis voor uw organisatie
 • Traditioneel risicomanagement en de beheersillusie
 • Toegevoegde waarde van kans- en risicomanagement voor strategievorming en –realisatie
 • Macht, eigenaarschap en het verzoenen van dilemma’s
 • Passende balans tussen vertrouwen en controle in de relatie tussen holding en werkmaatschappijen
 • Bepalende rol van de bedrijfscultuur en de mentaliteit van de organisatieleiding