(Business) Controller met impact


"De cursus geeft een zeer goed inzicht in het vak van de business controller.

  • Waarvoor mag de organisatie jou bellen?
  • En wat is dan jouw toegevoegde waarde?

Twee simpele vragen die een groep twee dagen bezig kan houden. Waarbij theoretische kennis afgewisseld wordt met casuïstiek. “

> Verwerf verfrissende inzichten in het vakgebied en in jouw functie als (business) controller.

> Met een concreet actieplan op zak vergroot jij je waarde als business partner voor je organisatie.

> Combinatie van hard skills en soft skills.

Omschrijving

  • Controller, doe jij waarvoor je bent besteld?
  • Versta jij je vak?
  • Ben jij in control?


Enkele vragen waarbij wordt stilgestaan tijdens de cursus (Business) Controllermet impact.


Afstand nemen van de gebaande paden, met aandacht voor kritische reflectie op het vak om aan de hand van de daarmee verkregen inzichten de eigen rol in te kunnen vullen. Typerend voor deze cursus is de benadering door de docenten; prikkelend, uitdagend en verfrissend. Er is veel interactie, energie en dynamiek tussen de docenten en deelnemers. Het programma laat zich omschrijven als ambitieus en professioneel dat met gepaste trots op het vak op een soms ludieke manier wordt gebracht.

De nadruk in de cursus ligt op het aanreiken van verfrissende inzichten en pragmatische handvatten waarmee je direct aan de slag kunt in jouw organisatie. Naast de ‘hard skills’ is er aandacht voor de benodigde ‘soft’ skills. Het vak van de controller staat centraal. De cursus Business Controller met Impact helpt je te transformeren van financiële informatiegever tot business partner.

Doelgroep

De cursus Business Controller met Impact is bedoeld voor de controller en financieel professional die in zijn functie een verdiepingsslag wil maken. Aan deze cursus hebben eerder Financial Controllers, Concern Controllers, Business Controllers, Managers Finance & Accounting, Managers Planning & Control en Financieel directeuren met succes deelgenomen.