Programma


Dagdeel 1

 • Wat is adviseren?
 • Communicatie, zelfsturing en adviesvaardigheden
 • Typen adviesrelaties en rolopstellingen

Dagdeel 2

 • Adviesstijlen en de eigen stijl
 • Fasen in het adviesproces
 • De adviesvraag: vraag achter de vraag?

Dagdeel 3

 • “Contracting”: het komen tot heldere afspraken rond opdracht en verantwoordelijkheden
 • Het opbouwen van een vertrouwensrelatie, herkennen van “rapport”

Dagdeel 4

 • Met een acteur werken aan eigen casuïstiek
 • Omgaan met weerstand en lastige situaties

Dagdeel 5

 • Persoonlijke kernkwaliteiten en drijfveren als adviseur
 • Integriteit, professionele onafhankelijkheid en authenticiteit

Terugkomdag

Reflecteren op uitvoer van de praktijkopdrachten en persoonlijk actieplan. Aandacht voor ‘losse eindjes’ of zaken waar we niet voldoende aan zijn toegekomen. Individuele kwaliteiten van adviseurs bespreken: individuele anker/ visuele metafoor kiezen in de vorm van een foto-oefening.

 • Praktijkopdrachten/ persoonlijk actieplan
 • Valkuilen en oplossingen
 • Individuele kwaliteiten adviseurs
 • Evaluatie