Adviseren, overtuigen en beïnvloeden


"Cynthia is een geweldige gedreven docent, die theorie en praktijk inzichtelijk samenbrengt en veel individuele aandacht voor je heeft."

> Herken meerdere invloedstijlen en gebruik deze op authentieke wijze

> Effectief omgaan met weerstand en lastige situaties

> Professioneel en geloofwaardig de adviesrol vervullen

Omschrijving

Als financial heb je lang niet altijd de formele macht om managers te sturen. Dat kan heel frustrerend zijn, vooral als je weet dat je gelijk hebt. Maar gelijk hebben is helaas nog niet gelijk krijgen. In de ‘jungle’ van organisaties heb je naast intelligentie ook handigheid nodig. Alleen met kennis red je het niet, het gaat vaak met name om ‘het spel met de mens’ oftewel emotionele intelligentie. Word jij als financial steeds vaker gevraagd om aanbevelingen te geven over financiële analyses en rapportages? Sterker nog, wordt er ook verwacht dat je dat ongevraagd doet? Hoe adviseer je dan overtuigend en effectief?


Het belangen- en krachtenveld goed inschatten, het omgaan met verschillende type mensen, de eigen rol en positie bepalen, op verschillende manieren invloed uitoefenen en met weerstand om kunnen gaan, zijn hierbij cruciale vaardigheden. Professioneel invloed uitoefenen vraagt om inzet van de eigen persoonlijkheid en rolbewustzijn. Vanuit deze invalshoeken is de cursus ‘Adviseren, overtuigen en beïnvloeden’ opgezet. De eigen praktijk en casuïstiek van de deelnemers staan hierin zoveel mogelijk centraal.


Het accent ligt op ervaren en oefenen. Zo wordt er ook een acteur ingezet om rollenspellen te oefenen. Er wordt een open en actieve houding van de deelnemers verwacht.


Door middel van een digitale intake vooraf wordt aangesloten op jouw praktijk. Door een actieplan en terugkomdag wordt er gemonitord op wat je daadwerkelijk toepast.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor alle financials in zowel profit- als non-profit organisaties die hun adviserende rol verder willen ontwikkelen en professionaliseren.