Over Cash Management


"Docenten gaven op een vlotte en professionele manier les. En het feit dat je met collega’s uit verschillende bedrijven bij elkaar zat maakte het ook leuk. Van hun inbreng heb ik veel geleerd. Als gevolg van deze opleiding ben ik nu beter in staat een analyse te maken van de kernprocessen bij een onderneming zoals inkoop, verkoop en voorraadbeheer."

Over de opleiding

Wil je inzicht krijgen in hoe Cash Management kan zorgen voor een optimale logistiek van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden? Wil jij antwoord kunnen geven op vragen als: Waar verdien je geld? Of hoe voorkom je waardevernietiging? Tijdens de beroepsopleiding Cash Management leer je alles over de werking van financiële markten in het algemeen en valutamarkten in het bijzonder. Hierdoor verbeter je jouw persoonlijke positie binnen je onderneming op tactisch- en operationeel niveau.


Belangrijke componenten van de opleiding Cash Management zijn werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement. Het programma van de opleiding Cash Management is gelijk aan het eerste semester van de opleiding Treasury Management en is een prima opstap om ook het diploma Treasury Management te halen. Je leert maximaal van de ervaringen van docenten en medestudenten en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. Na deze beroepsopleiding mag je de titel QCM (=Qualified Cash Manager) voeren.

Werkwijze

Korte inleidingen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Praktijkcases en (groeps-)opdrachten vormen een belangrijke toegevoegde waarde, evenals discussies waarbij een beroep wordt gedaan op de praktijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten. Een van de opdrachten is het formuleren van een advies met betrekking tot werkkapitaal en cash management voor een fictieve onderneming.

Over het programma

De opleiding Cash Management (QCM) kent 9 lesdagen verspreid over 4 maanden.


De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Value Based Management (inclusief financiële rekenkunde).
  • Working Capital Management: de investering in werkkapitaal en Cash Conversion Cyclerisico’s.
  • Cash- en Liquiditeitenmanagement: het genereren van en de toegang tot kasstromen en het structureren van het betalingsverkeer.
  • Renterisicomanagement: de risico’s van de geldmarkt, van rentemanagement, kredietmanagement en aspecten van valutamanagement uitwerken en de (onderlinge) relevantie onderkennen.
  • Valutarisicomanagement: maak kennis met diverse hedge-instrumenten die een organisatie ter beschikking staan om valutarisico’s te beperken of te elimineren zoals de forward, de valutaswap en de optie.


Examinering

De opleiding wordt afgesloten met een tweedelig schriftelijk examen.

Wat is het resultaat

Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma Cash Management en word je opgenomen in het register van de opleiding. Je mag officieel de titel QCM (= Qualified Cash Manager) voeren.


Met je QCM diploma kun je doorstromen naar de Treasury Management opleiding. Of je behaalt met het volgen van twee aanvullende vakken, ook de titel voor Factoring Management (QFM) of Leasing Management (QLM).